DISCLAIMER

DISCLAIMER

Oranje Vereniging Kerk-Avezaath, hierna te noemen OVKA, verleent u hierbij toegang tot www.ovkerk-avezaath.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
OVKA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
OVKA spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OVKA.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OVKA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OVKA.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OVKA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Ook lid worden?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lieve leden van Oranjevereniging Kerk-Avezaath,

Zoals jullie weten worden veel evenementen door Covid-19 aangetast. Door de recente ontwikkelingen hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten om het feestweekend in Kerk-Avezaath te annuleren. De gezondheidsrisico’s voor u en onze vrijwilligers vinden wij niet acceptabel. Dit betekent dat de toneelavond en het koningsfeest dit jaar geen doorgang zullen vinden.

De fietstocht en herdenkingsdienst op 4 mei hopen wij stilletjes aan toch (in een aangepaste versie of andere datum) doorgang te laten vinden.

Wij vragen uw begrip voor de situatie en willen deze mooie dagen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Om Kerk-Avezaath toch op een veilige manier een feestelijk tintje te geven vragen wij het volgende: versier jullie huis, de straat en elkaar. Maak er in besloten kring toch een feestje van. Kijk naar elkaar om, vier en gedenk.

Voor mogelijke ontwikkelingen houden wij jullie graag op de hoogte via de volgende media:

– De Facebookpagina Oranjevereniging Kerk-Avezaath
– De website: ovkerk-avezaath.nl
– En bij activiteiten die toch doorgang gaan vinden informeren wij u via aanvullende informatie via een flyer die we huis aan huis bezorgen.

Dit jaar zullen de vrijwilligers niet langskomen om het contributiegeld te verzamelen. Mocht u ons toch een warm hart onder de riem willen steken bent u welkom om uw bijdrage over te maken naar NL70RABO0151199000 ten name van Oranjevereniging Kerk Avezaath.

Graag uw begrip voor de situatie en wij hopen u snel in goede gezondheid te treffen met de festiviteiten rondom Halloween, stampottenbuffet, jaarvergadering (2020) en Koningsdag (2021).

Veel gezondheid toegewenst in deze bijzondere tijd.

Het bestuur van Oranjevereniging Kerk-Avezaath