Previous
Next

Welkom bij Oranjevereniging Kerk-Avezaath

Vele Kerk-Avezathers zijn opgegroeid met de activiteiten van de Oranjevereniging. Sinds 1962 worden in ons dorp festiviteiten georganiseerd rond de verjaardagen van Koningin en Koning. Het is een mooie uitdaging om ieder jaar weer leuke activiteiten te bedenken en te organiseren voor alle leeftijden. Het bestuur en vele vrijwilligers proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te zin te maken en meestal lukt dit ook.

Veel bewondering voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt.
Voor het bekostigen van al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van leden en sponsoren. Gelukkig mogen wij rekenen op een mooie groep sponsoren die het dorp en haar inwoners een warm hart toedragen. Dankzij hun bijdragen lukt het om uw contributie laag te houden en iedereen in de gelegenheid te stellen lid te blijven van Oranjevereniging Kerk-Avezaath.

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van deze bedrijven!

Ook lid worden?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lieve leden van Oranjevereniging Kerk-Avezaath,

Via deze brief willen we jullie graag informeren over de activiteiten rondom de jaarvergadering 2020. Omdat COVID-19 de wereld helaas nog niet uit is, hebben de aanhoudende maatregelen ons doen besluiten om de jaarvergadering en Halloweentocht van 2020 uit te stellen.

Ondanks dat we dit jaar als Oranjevereniging niet de bijdrage aan de dorpsvreugde in het dorp hebben kunnen vergroten, zijn we toch ontzettend blij met jullie lidmaatschap!

Zo hopen we elkaar volgend jaar, zodra de situatie dit toelaat, weer te treffen! Bij deze eerste activiteit zullen we stilstaan bij het afscheid van onze steun en toeverlaat bestuurslid John Wielders.

Wij wensen jullie veel gezondheid en warmte toe met de koude maanden in het vooruitschiet.

Het bestuur van Oranjevereniging Kerk-Avezaath