Previous
Next

Welkom bij Oranjevereniging Kerk-Avezaath

Vele Kerk-Avezathers zijn opgegroeid met de activiteiten van de Oranjevereniging. Sinds 1962 worden in ons dorp festiviteiten georganiseerd rond de verjaardagen van Koningin en Koning. Het is een mooie uitdaging om ieder jaar weer leuke activiteiten te bedenken en te organiseren voor alle leeftijden. Het bestuur en vele vrijwilligers proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te zin te maken en meestal lukt dit ook.

Veel bewondering voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt.
Voor het bekostigen van al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van leden en sponsoren. Gelukkig mogen wij rekenen op een mooie groep sponsoren die het dorp en haar inwoners een warm hart toedragen. Dankzij hun bijdragen lukt het om uw contributie laag te houden en iedereen in de gelegenheid te stellen lid te blijven van Oranjevereniging Kerk-Avezaath.

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van deze bedrijven!

Ook lid worden?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lieve leden van Oranjevereniging Kerk-Avezaath,

Zoals jullie weten worden veel evenementen door Covid-19 aangetast. Door de recente ontwikkelingen hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten om het feestweekend in Kerk-Avezaath te annuleren. De gezondheidsrisico’s voor u en onze vrijwilligers vinden wij niet acceptabel. Dit betekent dat de toneelavond en het koningsfeest dit jaar geen doorgang zullen vinden.

De fietstocht en herdenkingsdienst op 4 mei hopen wij stilletjes aan toch (in een aangepaste versie of andere datum) doorgang te laten vinden.

Wij vragen uw begrip voor de situatie en willen deze mooie dagen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Om Kerk-Avezaath toch op een veilige manier een feestelijk tintje te geven vragen wij het volgende: versier jullie huis, de straat en elkaar. Maak er in besloten kring toch een feestje van. Kijk naar elkaar om, vier en gedenk.

Voor mogelijke ontwikkelingen houden wij jullie graag op de hoogte via de volgende media:

– De Facebookpagina Oranjevereniging Kerk-Avezaath
– De website: ovkerk-avezaath.nl
– En bij activiteiten die toch doorgang gaan vinden informeren wij u via aanvullende informatie via een flyer die we huis aan huis bezorgen.

Dit jaar zullen de vrijwilligers niet langskomen om het contributiegeld te verzamelen. Mocht u ons toch een warm hart onder de riem willen steken bent u welkom om uw bijdrage over te maken naar NL70RABO0151199000 ten name van Oranjevereniging Kerk Avezaath.

Graag uw begrip voor de situatie en wij hopen u snel in goede gezondheid te treffen met de festiviteiten rondom Halloween, stampottenbuffet, jaarvergadering (2020) en Koningsdag (2021).

Veel gezondheid toegewenst in deze bijzondere tijd.

Het bestuur van Oranjevereniging Kerk-Avezaath